Dnevno promatranje teleskopom u vrtiću “Stonoga”

Dnevno promatranje teleskopom u vrtiću “Stonoga”

Članovi i volonteri Astronomskog društva Vega održali su u sklopu projekta “ITEO – Popularizacija STEM-a u Međimurju”  dnevno prometranje teleskopom u vrtiću Stonoga, Novo Selo Rok.

Vrtić aktivno radi na popularizaciji astronomije pa je tom prigodom održano i edukativno predavanje na temu “Što su teleskopi i kako ih koristimo” za mališane i odgajatelje,  a sve je fotoaparatom zabilježila Martina Strahija!