Škola astronomije i u Svetom Martinu na Muri

Škola astronomije i u Svetom Martinu na Muri

Nakon što je projekt “Škola astronomije” po drugi puta odobren u Općini Vratišinec, uvršten je i u projekte od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Općine Sveti Martin na Muri. Zahvaljujući tome, astronomska promatranja će se organizirati i u tamošnjoj Osnovnoj školi koja je ujedno i partner na projektu. Ugovor o sufinanciranju projekta ispred AD Vega potpisao je predsjednik udruge Zoran Novak, a raspored aktivnosti usuglasit će se sa školom. Općina projekt sufinancira s 200€, pa će se isti provesti u nešto manjem obujmu nego u Vratišincu. 

Foto Općina Sveti Martin na Muri